Let Balónom Brno noc krajina

Nočné Brno z teplovzdušného balóna

Fotoreportér MF DNES v noci preletel nad Brnom v teplovzdušnom balóne. Zachytil osvetlený Špilberk, prázdne ulice v inak rušných štvrtiach a východ slnka nad južnou Moravou. Tu si môžete prečítať, ako to všetko prebiehalo.

Ticho a kľud na okraji Brna prerušuje uprostred noci kolóna terénnych áut s prívesmi. Na nich zatiaľ odpočívajú prútené koše. Skupina nadšencov z brnenského Aviatik klubu sa chystá na sviatok sezóny – spoločný nočný let balónom.

Rýchla porada nad mapami za svitu svetiel pripomína skôr schôdzku tajného spoločenstva. Piloti sa po inštruktáži Tomáša Stejskala rozbiehajú k svojím košom a ich pomocníci rozťahujú desiatky metrov látky, ktorú vzápätí plnia vzduchom. Do pol hodiny je pätica balónov pripravená k štartu.

Balón s reportérom ide do vzduchu ako prvý. Hlboko pod košom sa striedavo rozsviecujú siluety kolegov a jeden za druhým stúpajú nad nočné Královo Pole.

Vzápätí sa pod nimi otvára pohľad na celé rozsvietené Brno. Balón sa vznáša nad spiacim mestom a majestátne ticho prerušuje len občasné zasyčanie horáku. Pilot Pavel Měřinský sleduje navigáciu a priebežne hlási letovej kontrole našu polohu.

Nad južnou hranicou mesta už začína obloha modrieť a pomaly sa objavujú prvé záblesky ranných lúčov slnka. “Stúpať do štyroch tisíc stôp”, ozve sa z vysielačky hlas Tomáša Stejskala a všetky balóny poslušne naberajú výšku. Výhľad je fantastický.

Vo veľkej diaľke je vidieť Pálavu, na druhej strane chladiacu vežu elektrárni v Dukovanoch. Ešte pred tým ako sa stačia pokochať Slnkom, ktoré už celé vykuklo nad obzor, už sa chystajú na pristátie.

Pilot starostlivo vyberá pole, na ktoré môže bezpečne doraziť aj pozemná posádka terénnych áut. Behom niekoľko málo minút už kôš balóna hladká steblá trávy a mäkko dopadá priamo na poľnú cestu. Rýchlo sa vydieraju z koša balóna a balia obal balóna, aby neležal v mokrej tráve.

Cestujúci, ktorí leteli prvý krát, prechádzajú tradičným rituálom, behom ktorého sú posýpaní hlinou, pramienok vlasom im spáli zapaľovač a nasleduje krst šampanským spolu s prípitkom na šťastné pristátie.

Let Balónom Brno noc krajina

V Brne na rozdiel od Prahy sú nočné lety umožnené.

Let Balónom Brno noc krajina


Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Let Balónom Brno noc krajina

Zdroj: idnes.cz