miesto-toxické-mesto-odpad

10 najtoxickejších miest na našej planéte

Za posledných 100 rokov, ľudstvo urobilo ohromujúci technologický pokrok vo vede a technike. Tieto technologické pokroky robia náš život jednoduchším.

Ale, nie je možné si nepovšimnúť stopu odpadu, ktorú sme zanechali a stále zanechávame. Znečisťujúce látky všetkého druhu vážne zničili naše životné prostredie. Niektoré miesta sú tak postihnuté, že život v nich je takmer nemožný. Černobyť, Ukrajina je skvelým príkladom toho, že mesto je svedkom najhoršej jadrovej havárie elektrárne v dejinách ľudstva.

V tomto zozname toxických miest nefigurujú miestá v Spojených štátoch, ale aj tam nájdeme miesta, ktoré sú extrémne toxické. Ako sú Love Canal, NY, Tar Creek, Oklahoma, Gowanus Canal NY.


Zdroj: newszoom.com